Advokátní kancelář zabezpečená proti odposlechu a zneužití dat

Zkušenosti specialistů na vyhledávání odposlechů ukazují, že advokacie patří mezi ta nejrizikovější odvětví pro odposlouchávání. Hodnotě informací, které lze odposlechem právní kanceláře získat, odpovídá cena techniky i riziko, které je ochoten jeho objednatel nést.

Často se tak setkáváme s nejen vysoce profesionálně, ale především velmi vynalézavě (až drze) provedenými odposlechy. Závažné problémy však může způsobit i naprosto amatérsky instalovaný odposlech využívající levných, na našem trhu volně dostupných odposlechových zařízení. Na první pohled mohou působit směšně, vzhledem k obrovskému množství variací je však jejich laické odhalení spíše dílem náhody.

U řady odposlechových technik pak ani nelze spolehlivě určit, jak dlouhá doba uplynula od jejich nasazení. Dopátrat se toho, kdo odposlechové zařízení do kanceláře umístil, je pak (až na vzácné výjimky) nemožné. Pakliže tedy nyní nedodržujete účinná preventivní opatření, je možné, že se o odposlechu dozvíte až na základě jeho následků. V případě úniku důvěrných informací však již bývá na záchranu pověsti kanceláře pozdě.

Jaká rizika odposlechu reálně hrozí?

V první řadě je třeba říci, že obrana proti odposlechu musí být stejně komplexní, jako jsou možnosti odposlechových technik. A jejich výčet by vydal na několik samostatných článků – podrobně se tomuto tématu věnují specialisté na odposlechy na blogu eo-security.cz.

Abychom si situaci zjednodušili, můžeme obranu odposlechu rozdělit do několika vzájemně se prolínajících kategorií. Do té první spadají veškerá opatření pro zabezpečení firemních prostor, které mají být považovány za důvěrné. V případě právních firem tedy zejména všechny kanceláře, ve kterých jednají zaměstnanci s klienty, a v neposlední řadě také zasedací místnosti, ve kterých jsou probírány otázky firemní strategie.

Do druhé kategorie můžeme zařadit ochranu proti odposlechu firemních vozidel. Jistě uznáte, že možná i dobrá polovina klíčových rozhovorů s klientem probíhá právě ve zdánlivém soukromí auta. Ve skutečnosti však jde o jeden z nejslaběji zabezpečených článků většiny firem. Nasadit do auta odposlechové zařízení (obvykle kombinované s GPS slepovačem) přitom je pro profesionála otázkou několika sekund.

Třetím rizikem, které se zvlášť v poslední době dotýká velmi palčivě právě advokátů, je odposlech telefonu. Tomuto tématu jsme věnovali v mnoha článcích, neboť odposlech telefonu v současnosti představuje jednu z nejúčinnějších a nejničivějších špionážních technik. Což si ostatně velmi dobře uvědomují jeho objednatelé z řad jak soukromého, tak státního sektoru.

Posledním, avšak rovněž velmi efektivním prostředkem, je kompromitace notebooků či firemní sítě právní kanceláře. Zde je nabídka prostředků ještě bohatší než v případě šmírování mobilu. Je dokonce natolik široká, že ani (nad)průměrně striktní firemní politika a vynucování zásad IT bezpečnosti nepostačuje k zajištění komplexní ochrany zařízení s běžnými operačními systémy (to platí pro Windows i Mac OS).

Jak se tedy proti odposlechu bránit?

Jak už zaznělo, obrana proti odposlechu musí být komplexní a systematická. Nejhorší situací, která může nastat, je falešný pocit bezpečí. Na začátku naší spolupráce je tedy třeba definovat, jaké prostory a technické prostředky bude nutné zkontrolovat. Jen ty pak mohou být považovány za stoprocentně bezpečné a chráněné proti odposlechu.

V případě ochrany budov a kanceláří je nutno provést obranně technickou prohlídku proti odposlechu. Ta sestává z několika dílčích částí, od fyzické kontroly prostor a kritických zařízení přes termografickou prohlídku, kontrolu síťových a elektrických vedení, vyhledávání neaktivních skrytých elektronických zařízení až po analýzu rádiového spektra.

Pro zaručení účinnosti prohlídky proti odposlechu je nutno splnit celou řadu kritérií. Provádějící firma se rozhodně neobejde bez velmi specializovaného vybavení, ale především bez špičkově vyškolených techniků. Jedině tak můžeme ručit za to, že je výsledek námi provedené prohlídky směrodatný, což nakonec stvrzuje protokol o jejím provedení a závěru.

Nejvíce práce dá pochopitelně první prohlídka nových prostor. Kontrola přilehlých místností či pravidelně opakovaná prohlídka je časově i finančně podstatně méně náročná. Přitom je třeba mít na paměti, že závěry z prohlídky platí v okamžiku jejího provedení. S příchodem dalších osob se může situace okamžitě změnit.

Lze ochranu proti odposlechu udržovat permanentně?

Pokud jde o zabezpečení komunikačních cest, mezi něž patří telefony a počítače, jde to poměrně jednoduše. Pro oba případy se nám podařilo nalézt optimální zabezpečenou platformu, jejímž prostřednictvím můžeme zajistit důvěrnost vaší komunikace jednou provždy.

Pro telefonní hovory rozhodně doporučujeme využívat šifrovaný telefon. Díky šifrované komunikaci prostřednictvím důvěryhodného a zabezpečeného hardwaru je odposlech téměř nemožný. Více o IntactPhone se dozvíte na webu specialistů na odposlechy eo-security.cz

V souvislosti se zabezpečením dat a počítače jsou známá rizika na standardních operačních systémech. Existuje však speciální software chráněný proti odposlechu PC: upravená linuxová distribuce Debianu s vysokou úrovní zabezpečení. Výsledkem je unikátní anonymní operační systém, na kterém můžete pracovat odkudkoliv bez obavy ze sledování.

V případě odposlechu v kanceláři a autě bohužel jednoduché krabicové řešení neexistuje, problematiku je nutno řešit dlouhodobě a důsledně. V předstihu každého zásadního jednání by měla být provedena obranně technická prohlídka jednacích prostor. Zároveň by kancelář měla mít nastaven optimální systém pro udržení požadované míry zabezpečení při zachování nejnižších možných nákladů.

Máte-li jakýkoliv právní problém, se kterým si nevíte rady, nepodceňujte jej a obraťte se na advokáta. Každý problém má své řešení, ale čím dříve se začne řešit, tím je řešení snazší a cesta ven rychlejší. Nepodnikejte důležité právní kroky na vlastní pěst. Běžte se poradit! Eva Decroix je Váš advokát v Jihlavě.

Krátká konzultace v počátcích podnikání nebo řešení majetkového sporu vám ušetří velké starosti a náklady v dalších letech. Advokát je Váš „přítel na telefonu“ – vždy připraven poradit při pochybách o správné odpovědi a zvolené cestě.

Advokátní kancelář Decroix je členem: