Obchodní právo

Obchodně pracovní vztahy, obchodní a partnerské smlouvy, sídla společnosti, korporátní právo, zakládání společností, správa a vymáhání pohledávek, developerské projekty...

S důvěrou se obnraťte na naši advokátní kanceléř v Jihlavě. Rádi vám pomůžeme!

Nájemní smlouvy

Potřebujete sepsat nájemní smlouvu na prostory k podnikání, služby, pracovní pomůcky aj.? Chcete si pronajmout dopravní prostředek, který vám budou sloužit jako služební vůz? Nenechte nic náhodě. Vypracuji pro vás návrh i finální podobu požadované smlouvy.

Obchodní a partnerské smlouvy

Sepíši pro vás na míru veškeré typy smluv: kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, smlouva o prodeji podniku, smlouva o nájmu podniku, smlouva o úvěru, smlouva o přepravě věci, smlouva o nájmu dopravního prostředku, smlouva o zprostředkování, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o tichém společenství, smlouva o koupi najaté věci, smlouva o uložení věci, smlouva o skladování, licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, smlouva mandátní, smlouva komisionářská, smlouva o kontrolní činnosti, smlouva o otevření akreditivu, smlouva o inkasu.

Obchodně pracovní vztahy

Právní pomoc můžete potřebovat i v oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Poskytuji poradenství týkající se pracovního poměru, pracovních, manažerských a kolektivních smluv i interních předpisů zaměstnavatele. Zaměřuji se také na řešení pracovních úrazů a náhradu škody. Dále vás mohu zastupovat před soudy ve všech pracovněprávních sporech.

Zakládání společností

Plánujete založit novou společnost? Připravím pro vás potřebné podklady pro vznik veřejné obchodní společnosti (v.o.s.), komanditní společnosti (k.s.), společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), akciové společnosti (a.s.) a družstva.

Sídla společnosti

Získejte snadno kvalitní sídlo pro vaší společnost. V jakých případech je pro vás naše sídlo výhodné?

  • Potřebujete rychle sídlo pro vaší společnost.
  • Majitel prostorů nechce udělit souhlas s registrací sídla společnosti.
  • Nepotřebujete vlastní fyzickou kancelář každý den.
  • Pracujete doma, nebo nechcete ohrozit svou domácnost případnými problémy.
  • Chcete zlepšit image společnosti umístění sídla na atraktivní adrese.

Naše advoklátní kancelář nabízí zprostředkování sídla společnosti v Jihlavě nebo Praze.

Korporátní právo

Zajišťuji svým klientům servis v oblasti práva obchodních společností. Zahrnuje kromě zakládání společností a družstev i změny v průběhu jejich existence, zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku, zastupování před živnostenským úřadem, zvýšení a snížení základního kapitálu, realizaci valných hromad, včetně přípravy všech souvisejících dokumentů, průběžné právní poradenství, správu a vymáhání pohledávek a likvidaci společností i družstev.

Developerské projekty

Rozsáhlá výstavba, kterou zaštiťuje jeden investor, je náročná i z právního hlediska. Ať už jste v rámci developerského projektu v jakékoliv pozici, poskytnu vám například tyto služby: přípravu smluvních podmínek při zpracování úvodní projektové dokumentace a realizační projektové dokumentace, přípravu developerské smlouvy, vyžádání geometrických map, nabývacích titulů a ostatních potřebných listin z katastru nemovitostí a zastoupení v katastrálním řízení, přípravu smluvních vztahů s dodavateli, architekty či projektanty.

Máte-li jakýkoliv právní problém, se kterým si nevíte rady, nepodceňujte jej a obraťte se na advokáta. Každý problém má své řešení, ale čím dříve se začne řešit, tím je řešení snazší a cesta ven rychlejší. Nepodnikejte důležité právní kroky na vlastní pěst. Běžte se poradit! Eva Decroix je Váš advokát v Jihlavě.

Krátká konzultace v počátcích podnikání nebo řešení majetkového sporu vám ušetří velké starosti a náklady v dalších letech. Advokát je Váš „přítel na telefonu“ – vždy připraven poradit při pochybách o správné odpovědi a zvolené cestě.

Advokátní kancelář Decroix je členem: