Chtěl bych převést podnikání na syna. Jak to mám udělat?

Předávání hodnot mezi generacemi je velice důležitý ekonomický proces.

Někdy k němu dochází až v rámci dědického řízení, někdy jsou účastníci předvídaví a zorganizují jej za života, čímž nejenže ušetří nemalé peníze, ale navíc mohou využít mnohem širší škály instrumentů. Právní forma převodu podnikání se bude odvíjet od toho, zda-li podnikáte jako „ičař“, tedy OSVČ, nebo vaše podnikání probíhá pod hlavičkou společnosti. Nejčastěji se v případě rodinných podniků jedná o společnost s ručením omezeným, ale není vyloučena ani společnost akciová.

Podnikáním v rámci samostatné společenské struktury dochází k oddělení vašeho soukromého majetku od majetku společnosti. Když poté potřebujeme aktivity a majetek společnosti převést na třetí osobu, nebo třeba právě na rodinné příslušníky, stačí k převodu poměrně jednoduchá smlouva o převodu podílu. Převodem podílu ve společnosti dojde k převodu jak aktiv, tak pasiv podnikání. Nástupce se stane společníkem ve společnosti a může v podnikání bez větších administrativních zásahů pokračovat.

Pokud podnikáte jako OSVČ, převod podnikání je malinko složitější. Dle typu vaší činnosti může dojít k převodu podnikání buď formou převodu závodu, což je komplexní převod smluv, aktiv i pasiv podnikatele. Pokud ovšem provozujete například prodejnu se spotřebním zbožím (galantrie, elektro), je možné zajistit převod podniku formou pouhé kupní smlouvy, na základě které budou převedeny pouze zásoby. Obecně doporučujeme obrátit se na advokáta, alespoň ke sjednání úvodní konzultace ohledně nejvhodnější formy převodu.

Eva Decroix je Váš advokát v Jihlavě.

Článek byl publikován v Jihlavských listech.

Máte-li jakýkoliv právní problém, se kterým si nevíte rady, nepodceňujte jej a obraťte se na advokáta. Každý problém má své řešení, ale čím dříve se začne řešit, tím je řešení snazší a cesta ven rychlejší. Nepodnikejte důležité právní kroky na vlastní pěst. Běžte se poradit! Eva Decroix je Váš advokát v Jihlavě.

Krátká konzultace v počátcích podnikání nebo řešení majetkového sporu vám ušetří velké starosti a náklady v dalších letech. Advokát je Váš „přítel na telefonu“ – vždy připraven poradit při pochybách o správné odpovědi a zvolené cestě.

Advokátní kancelář Decroix je členem: