Dluhy a osobní bankrot

Mám spoustu dluhů a už je nezvládám řešit. Chtěl bych zřídit osobní bankrot, na koho se mám obrátit?

Oddlužení, neboli lidově osobní bankrot, je jedním ze způsobů, jak řešit situaci, kdy dlužíte na více místech, Vaše dluhy jsou 30 dnů po lhůtě splatnosti a Vy nejste schopni tyto dluhy platit. Aby byl návrh na oddlužení schválen soudem, musí být dlužník schopen z pravidelného příjmu uhradit

během pěti let alespoň třicet procent dluhů. Návrh na povolení oddlužení se podává Krajskému soudu, v jehož obvodu se nalézá bydliště dlužníka. Pokud dlužník nepodniká, nemůže návrh podat

nikdo jiný, než on sám. Nově však od 1. 7. 2017 sepisuje a podává za dlužníka návrh jedna

z následujících osob:

  • Advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce
  • Ministerstvem akreditovaná společnost; akreditace se týká služeb v oblasti oddlužení podle insolvenčního zákona

Zákon nově také limituje, jakou odměnu si zpracovatel návrhu za sepis a pomoc při sepisu může nárokovat, a to 4.000 Kč bez DPH, a 6.500 Kč bez DPH v případě společného oddlužení manželů. Odměnu dlužník nehradí dopředu, ale je stržena dlužníkovi v rámci pravidelných splátek po schválení oddlužení.

Eva Decroix - profosionální advokát Jihlava.

Článek byl publikován v Jihlavských listech.

Máte-li jakýkoliv právní problém, se kterým si nevíte rady, nepodceňujte jej a obraťte se na advokáta. Každý problém má své řešení, ale čím dříve se začne řešit, tím je řešení snazší a cesta ven rychlejší. Nepodnikejte důležité právní kroky na vlastní pěst. Běžte se poradit! Eva Decroix je Váš advokát v Jihlavě.

Krátká konzultace v počátcích podnikání nebo řešení majetkového sporu vám ušetří velké starosti a náklady v dalších letech. Advokát je Váš „přítel na telefonu“ – vždy připraven poradit při pochybách o správné odpovědi a zvolené cestě.

Advokátní kancelář Decroix je členem: