Jak často může otec vídat svoji dceru?

S otcem mé dcery jsme se rozešli. Manželé nejsme. Nemůžeme se dohodnout na tom, kdy se přítel bude s dcerou stýkat. Přítel ji chce vídat každý víkend. Má na to právo?

Právo dítěte na styk s rodičem je upraveno jak českými právními předpisy, tak i mezinárodními smlouvami. Podle Úmluvy o právech dítěte má dítě právo udržovat pravidelný osobní kontakt s oběma rodiči, a to za předpokladu, že to není v rozporu s jeho zájmy. Právu dítěte na styk s rodiči poté zrcadlově odpovídá také právo rodičů na styk s dítětem.

Řešení, na kterém se rodiče shodnou, je vždy to nejlepší pro rodinu i dítě, neboť rodiče znají nejlépe potřeby a zájmy svého dítěte. Rozpad partnerského nebo manželského soužití ale přináší pro rodiče vypjaté situace, ve kterých je nalezení dohody obtížné. Rodiče se mohou obrátit se žádostí o pomoc na rodinné a manželské poradny, nebo požádat o společnou konzultaci u rodinného právníka, který je vyslechne a pomůže jim navrhnout vyhovující řešení pro všechny. Možností je mnoho - od svěření do péče jednoho z rodičů, až po střídavou péči, nebo rozšířený styk s druhým rodičem. Dohodu následně schvaluje soud.

Pokud k dohodě mezi rodiči nedojde, soud také po vyslechnutí obou rodičů, a s přihlédnutím k zájmu dítěte, zastoupeného tzv. kolizním opatrovníkem, kterým je odbor sociální péče, rozhodne o tom, kterému z rodičů dítě bude svěřeno do péče. Navrhne-li to některý z rodičů, určí soud také přesný rozsah styku druhého rodiče s dítětem. Toto však není povinné a v některých případech je možné otázku ponechat na rodičích. Konkrétní podobu, jak se bude druhý rodič stýkat s dítětem, určuje soud. Ten může schválit dohodu rodičů, ve které si rodiče sami upraví, jak bude styk probíhat, a podoba bude záležet čistě na jejich domluvě (pokud je to v zájmu dítěte), nebo podobu styku určí sám.

Hledáte právníka v Jihlavě? Obraťte se na Evu Decroix.

Článek byl publikován v Jihlavských listech.

Máte-li jakýkoliv právní problém, se kterým si nevíte rady, nepodceňujte jej a obraťte se na advokáta. Každý problém má své řešení, ale čím dříve se začne řešit, tím je řešení snazší a cesta ven rychlejší. Nepodnikejte důležité právní kroky na vlastní pěst. Běžte se poradit! Eva Decroix je Váš advokát v Jihlavě.

Krátká konzultace v počátcích podnikání nebo řešení majetkového sporu vám ušetří velké starosti a náklady v dalších letech. Advokát je Váš „přítel na telefonu“ – vždy připraven poradit při pochybách o správné odpovědi a zvolené cestě.

Advokátní kancelář Decroix je členem: